IT prípravka

Trieda pre budúcich piatakov, ktorým nestačí IT len konzumovať, ale im chcú aj rozumieť.

Viac o prípravke

Join us!

Čo je IT prípravka?

„IT prípravka“ je nový školský vzdelávací program pre žiakov 5. ročníka základnej školy so zameraním na IT. Cieľom programu je účelné prepojenie informačno-komunikačných technológií s tradičnými prostriedkami výučby v jednotlivých predmetoch a súčasne obohatenie predmetu informatika o základy programovania. Výučba informatiky bude prebiehať v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Ako to funguje?

Popri práci s počítačom, či tabletom si žiaci budú, primerane svojmu veku, osvojovať základy programovania. Odborným garantom bude spoločnosť GlobalLogic Slovakia s.r.o.. Tá je už v súčasnosti garantom nášho pomaturitného štúdia pre softwarových vývojárov tzv. IT akadémie SOVY. Žiaci IT prípravky budú mať k dispozícii aj špeciálne laboratórium pre vývojárov, kde bude okrem výučby informatiky prebiehať aj výučba anglického jazyka.

Prečo to robíme?

Prečo je dôležité, aby deti IT nielen konzumovali, ale im aj rozumeli? Aby vedeli počítače, tablety, či mobily „donútiť“ pracovať pre nich a nie proti nim. Naším cieľom nie je z každého žiaka urobiť programátora. Naším cieľom je motivovať žiaka, aby myslel. Myslel o myslení. Programovanie totiž žiakom umožní pochopiť, ako riešia problémy počítače. Ponúkne možný návod na riešenie problémov, ktorým môžu čeliť či už ako budúci lekári, právnici, ekonómovia, či „ajťáci“. Zároveň ich vedie ku tvorivému, logickému i kritickému mysleniu.

Kedy začíname?

IT prípravku pre piatakov otvárame aj v školskom roku 2020/2021. Prihlásiť sa môžu žiaci 4. ročníka základných škôl do 31.08.2020.