Streda 1. 10. 2014

   

 

 

Na náročnej ceste za vzdelaním je učiteľ tvojím najlepším sprievodcom... 

 

 • EKO turistika v Zádielskej doline

  Vo štvrtok 25.9.2014 žiaci IV. A a IV. C zdolali turistické chodníky po Zádielskej doline. Spolu so sprievodkyňou Betkou Rodákovou sme si prezreli krásu rastlinnej a živočíšnej ríše v tejto prekrásnej doline, dotkli sme sa Cukrovej homole a vychutnali si obed pri zvuku zurčiaceho potoka. Počasie nám prialo, tak na jesennej slnečnej lúke sme tvorili výtvarné aktivity z prírodnín. Cestou domov sme si vychutnali horúci čaj v reštaurácii s výhľadom na Turniansky hrad, a tým sme - fyzicky unavení, no psychicky pohladení - ukončili náš EKO výlet.

 • Prvé zasadnutie školského fóra

  Milí žiaci, oznamujeme vám, že 30. 9. 2014 o 14,00 hod. sa v 6. B uskutoční prvé zasadnutie školského fóra v tomto školskom roku.

  Zúčastnia sa ho predsedovia jednotlivých tried. Získajú tam užitočné informácie, týkajúce sa školských aktivít. Zároveň očakávame, že aj vy sami prispejete do školského fóra svojimi triednymi nápadmi.

 • Sústredenie združenia STROM

  Vážení rodičia, milí účastníci sústredenia!
  Združenie STROM organizuje už niekoľko rokov matematické súťaže a mnoho iných aktivít zameraných na spopularizovanie matematiky medzi žiakmi. Jeho členmi sú študenti gymnázií na Alejovej a Poštovej ulici a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. S veľkou obľubou sa u žiakov stretli matematické sústredenia. Ich cieľom je krásou matematiky zaujať čo najviac žiakov. Sú zamerané na vzdelávacie i zážitkové aktivity, ktoré budú realizované rôznymi formami. Sústredenie sa bude konať priamo v budove našej školy v dňoch 27. a 28. 10. 2014. Program bude zahŕňať aktivity podporujúce rozvoj logického myslenia a tímovú prácu. Poplatok za jedného účastníka je 5 € (3 € hradí škola, 2 € každý z účastníkov sústredenia).

 • Medzinárodný deň mieru

  Mier je radosť, detské radovánky,
  žiadna starosť, letia k nám škovránky.
  Škovránky letia, každý si píska.
  Vojny, hádky, preč z ihriska!

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru sme si v pondelok 22. 9. 2014 vypočuli v rozhlasovej relácií čo je to mier, kde všade sa tento deň oslavuje, aký je mier vo svete dôležitý. Naši prváci nám pripomenuli tento deň svojimi kresbami na chodník pred školou. Pozrite si fotky vo fotoalbume.

 • Po stopách svetových vojen

  V utorok 23. 9. 2014 nemuseli žiaci deviateho ročníka (ani vyučujúce dejepisu) sedieť v laviciach, pretože od rána sedeli v autobuse, ktorý ich viezol do Svidníka. Tam navštívili Vojensko-historické múzeum. Jeho expozícia je nepochybne veľmi zaujímavá pre chlapcov, ale ani dievčatá sa nenudili. Všetci pozorne sledovali výklad sprievodcu a potom samotné exponáty: vojenské uniformy, vyznamenania, zbrane, nálezy z bojísk a dobové fotografie. K múzeu patrí aj park vojenskej techniky, ktorý si žiaci radi uložili do svojich fotoaparátov.

 • Mestečko povolaní

  Lekár, zdravotná sestra, poštár, technik, predavač, mechanik... 

  Naši malí prváčikovia prvýkrát opustili brány školy a vydali sa do sveta nás, dospelákov. Zaklopali sme na veľkú bránu a zrazu sme sa ocitli v čarovnom svete povolaní. Vyskúšali sme si na malú chvíľku, aká náročná je práca dospelých. A prváci to veru zvládli. Odchádzali sme spokojne unavení a vyčerpaní po vykonaní možno aj svojho budúceho povolania. A to, že naša práca v Mestečku povolaní bola naozaj „ťažká“, potvrdzuje aj fotogaléria.

 • iBobor - súťaž v informatike

  Porozmýšľaj a prihlás sa do informatickej súťaže, určenej žiakom 3.-9. ročníka, u p. uč. Timárovej (kabinet matematiky - 2. poschodie)! Urob tak čo najrýchlejšie! Termín prihlásenia je do 15. 10. 2014. Súťaž bude prebiehať v termíne 7. - 14. novembra 2014. Bližšie informácie o súťaži nájdeš na: http://ibobor.sk/

 • Klub milovníkov mesta Košice

  Milí žiaci, v školskom roku 2014/2015 sa rozbieha činnosť Klubu milovníkov mesta Košice pre žiakov II. stupňa pod vedením Mgr. A. Polyákovej.

  Kto má rád naše mesto, kultúru, umenie, ale aj prírodu a šport, radi vás uvítame v našom klube. Na každý mesiac plánujeme zorganizovať lákavé podujatie. V septembri to budú potulky historickým centrom (Dominikánske námestie, Dóm sv. Alžbety s výstupom na vežu, Hrnčiarska ulica, Miklušova väznica), spojené s odborným výkladom p. uč. Polyákovej. V októbri sa vyberieme do jesennej prírody, v novembri na krytú plaváreň a v decembri nás čaká korčuľovanie na klzisku Alejová - areál.

 • Účelové cvičenie

  5. septembra žiaci 2. stupňa absolvovali slnečné jesenné účelové cvičenie, ktoré začalo pochodom popri Hornáde smerom ku Krásnej nad Hornádom a ukončili sme ho v rekreačnej časti pri jazere.

  Druhá časť ÚC sa konala v príjemnom prostredí na brehu rieky. Našim žiakom nechýbala chuť súťažiť a preukázať kvalitné vedomosti na štyroch pripravených stanovištiach: Zdravotnícka príprava, Pohyb a pobyt v prírode, Dopravná výchova a Hod granátom.

 • Prvý deň v škole je za nami

  Prechod zo sladkého ničnerobenia do školského prostredia a k staronovým povinnostiam sme úspešne zvládli! Ako by aj nie, veď nás čakali milé pani učiteľky a učitelia, kamaráti a spolužiaci, a, samozrejme, aj naše triedy. Nový školský rok slávnostne otvorila pani riaditeľka už tradične v átriu, kde sme sa všetci stretli a spoločne privítali najmä najmladších medzi nami - našich prvákov. Veríme, že sa vám, milí prváci, v našej škole už teraz páči! Slávnostné otvorenie nám siedmaci spestrili kultúrnym programom a pani zástupkyňa Kydonová nám všetkým zaželala úspešný štart do novej 10-mesačnej etapy. Na jej konci by sme všetci radi videli čo možno najlepšie výsledky v podobe výborných na vysvedčení. Atmosféru prvého dňa v škole si pripomeňte z fotiek vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria