Pondelok 15. 9. 2014

   

 

 

Na náročnej ceste za vzdelaním je učiteľ tvojím najlepším sprievodcom... 

 

 • iBobor - súťaž v informatike

  Porozmýšľaj a prihlás sa do informatickej súťaže, určenej žiakom 3.- 9. ročníka, u p. uč.Timárovej (kabinet matematiky - 2. poschodie)! Urob tak čo najrýchlejšie! Termín prihlásenia je do 15. 10. 2014. Súťaž bude prebiehať v termíne 7. - 14. novembra 2014. Bližšie informácie o súťaži nájdeš na: http://ibobor.sk/

 • Klub milovníkov mesta Košice

  Milí žiaci, v školskom roku 2014/2015 sa rozbieha činnosť Klubu milovníkov mesta Košice pre žiakov II. stupňa pod vedením Mgr. A. Polyákovej.

 • Účelové cvičenie

  5. septembra žiaci 2. stupňa absolvovali slnečné jesenné účelové cvičenie, ktoré začalo pochodom popri Hornáde smerom ku Krásnej nad Hornádom a ukončili sme ho v rekreačnej časti pri jazere.

  Druhá časť ÚC sa konala v príjemnom prostredí na brehu rieky. Našim žiakom nechýbala chuť súťažiť a preukázať kvalitné vedomosti na štyroch pripravených stanovištiach: Zdravotnícka príprava, Pohyb a pobyt v prírode, Dopravná výchova a Hod granátom.

 • Prvý deň v škole je za nami

  Prechod zo sladkého ničnerobenia do školského prostredia a k staronovým povinnostiam sme úspešne zvládli! Ako by aj nie, veď nás čakali milé pani učiteľky a učitelia, kamaráti a spolužiaci, a, samozrejme, aj naše triedy. Nový školský rok slávnostne otvorila pani riaditeľka už tradične v átriu, kde sme sa všetci stretli a spoločne privítali najmä najmladších medzi nami - našich prvákov. Veríme, že sa vám, milí prváci, v našej škole už teraz páči! Slávnostné otvorenie nám siedmaci spestrili kultúrnym programom a pani zástupkyňa Kydonová nám všetkým zaželala úspešný štart do novej 10-mesačnej etapy. Na jej konci by sme všetci radi videli čo možno najlepšie výsledky v podobe výborných na vysvedčení. Atmosféru prvého dňa v škole si pripomeňte z fotiek vo fotoalbume.

 • Organizácia prvých dní v škole

  Zvonec ohlásajúci začiatok školského roka 2014/2015  nám zazvoní 2. septembra, kedy sa opätovne stretneme v škole. 

  Príchod prváčikov v tento deň je stanovený na 8:00 h., kde ich pred školou  bude čakať triedna pani učiteľka. Zoznamy prvákov sú vyvesené na vstupnej bráne  školy a nájdete ich aj v sekcii triedy. Predpokladaný čas ukončenia 1.školského dňa pre najmenších je stanovený na 10:00-10:30 h.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria