PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY

 

ŠK. ROK 2014/2015 SME UKONČILI

Nedeľa 2. 8. 2015

         PRANOSTIKA NA DNES

   

Psie dni majú najviac múch.

Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.

Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

Suché kopy, mokré snopy.

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Pekne v červenci, radujme sa ženci.

Aký júl, taký január.

Svätá Margita volá žencov do žita.

Magdaléna rada plače.

Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.

Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.

Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.

Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.

Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.

Ak je teplý svätý Jakub – studené sú Vianoce.

Na Jakuba keď prší, dobre krumple /kromple, zemiaky/ sa viažu.

Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.

Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.

Ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuha zima byti.

Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.

Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla (16. 10.) dozreje.

Svatá Anna chladná zrána.

Svätá Anna žito žala.

Anna už nepečie.

Od svatého Ignaca – leto se obraca.

 

Pozor!

Ak chcete hlasovať v ankete, musíte sa najprv hore prihlásiť! Ďakujeme.

Hlasovať môžete aj v starších anketách.

 

Koľko ľudí videlo našu stránku?

Počet návštev: 6427272

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 21. 4. 2015 V NAŠEJ ŠKOLE

Partnerom krajského kola GEO OLYMPIÁDY

            

24. 6. 2015 ÚČELOVÉ CVIČENIE 8,00 - 12,00 HOD.

ZBIERKA PRE PSÍKOV V ÚTULKU SKONČILA. ĎAKUJEME!

Partneri

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.

 • Bonjour Paríž!

  Ležali vám niekedy ulice Paríža pri nohách? Nám, žiakom 2. stupňa, patril Paríž v dňoch 18.-23. júna. Od 6. ročníka sa učíme francúzsky jazyk, ktorý nám tak učaroval, že pre nás pani riaditeľka, mimochodom výborná učiteľka francúzskeho jazyka, zorganizovala zaujímavý poznávací pobyt priamo v srdci Francúzska – v Paríži. Nádherné dni v jeho historickom centre boli častokrát skúškou našich fyzických síl, ktoré sme potrebovali pri poznávaní čarovných historických dominánt. Keď nohy prestali bolieť a svaly začali opäť poslúchať, ostali v nás úžasné dojmy. Veď vystúpiť pri zapadajúcich slnečných lúčoch na Eiffelovku, navštíviť galériu v Louvre, zámok Versailles s kvitnúcimi záhradami, katedrálu Notre-Dame, Sainte-Chapelle s prekrásnou vitrážovou výzdobou, baziliku Sacré-Coeur a ďalšie nádherné pamiatky a zakončiť to celodenným pobytom v Disneylande sa niekomu podarí možno len raz za život. Zo srdca prajeme každému navštíviť tento historický klenot Európy - Paríž. Au revoir, Francúzsko!

 • Návšteva 16-ročnej študentky z New Jersey

  V týždni od 22. 6. – 26. 6. 2015 navštívila našu školu študentka Christina Wnek z New Jersey, kde navštevuje strednú školu. Kristínka plynule rozpráva slovensky, anglicky a poľsky. Prišla pôsobiť do školy ako asistentka učiteľa, ale aj spoznať našu školu. Počas celého týždňa vypomáhala v 1. C triede, ale pozrela si aj iné triedy a zoznámila sa s viacerými žiakmi na 1. stupni. Navštívila s nami dedinku Jasov a jaskyňu v rámci eko-výletu, vypomáhala na stanovišti počas didaktických hier, v družine s deťmi tvorila rôzne veci, hrala sa deťmi počas prestávok a spoznávali sa navzájom, dohliadala na súťaž v kolobežkovaní a všetkých športovcov ocenila medailami, ukázala nám prezentáciu o USA, dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o USA ako aj o školstve a krajine ako takej. Lúčenie po týždni bolo ťažké nielen pre ňu, ale aj pre deti, ktoré si ju veľmi obľúbili. Nezabudla oceniť našu výbornú stravu v jedálni a odchádzala s prísľubom, že sa budúci rok ešte vráti, lebo sa jej naša škola, prostredie a deti veľmi zapáčilo. Ďakujeme ti, Kristínka, že si tu bola a tešíme sa aj nabudúce.

 • Čítajme si

  Dňa 18. júna 2015 sa naša škola zapojila do čitateľského maratónu, ktorý už ôsmykrát zorganizovala Linka detskej istoty. Aj tento rok sme sa pokúsili prekonať rekord vo verejnom čítaní detí a vzbudiť tak záujem o čítanie. Minulý rok sa do čítania zapojilo 37 064 detí na celom Slovensku, tento rok 38 383 detí. Za našu školu to bolo 157 detí, čím sme prekonali aj náš školský rekord. Všetkým čitateľom ďakujeme za účasť.

 • Eko výlet - Jasov

  Prehliadka jaskyne za doprovodu sprievodcu odhalila prvákom nové poznatky o našej prírode a jej krásach. Turistická prechádzka po náučnom chodníku bola plná vzrušenia pri pozorovaní mladých žabiek, ochutnávaní kysličky obyčajnej, obchytení sekvoje americkej v kláštornej záhrade. Triedne učiteľky a pani vychovávateľka mali opäť možnosť spoznať svojich žiačikov mimo lavíc a vytvárať si s nimi bližší vzťah, čo určite pomôže k lepšej spolupráci v ďalších rokoch.

 • Didaktické hry

  V stredu sa za mimoriadne priaznivého počasia podarilo na 1. stupni našej školy uskutočniť didaktické hry v prírode. Žiaci, rozdelení do štvorčlenných skupín, plnili úlohy, dôležité v rámci piatich kritérii: riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, výchova k bezpečnému správaniu v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Družstvá žiakov si mohli vybrať z 12 stanovíšť a plniť vedomostné, zručnostné i pohybové úlohy. Žiaci sa v družstvách dopĺňali pri riešení úloh a spolu dokázali prekonať rôzne prekážky. Prekvapením bol príjazd hasičského auta. Žiaci mali možnosť klásť otázky skúseným požiarníkom, prezrieť si auto, vyskúšať si sadnúť do kabíny i striekať vodu z hasičského zariadenia. Že to bol vzrušujúci deň, dokazujú fotky v albume.

 • Opäť angličtina

  Chlapci zo 6. A si overili svoje vedomosti netradičným spôsobom. Pri téme Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená sa učili zostavovať kuchárske recepty. A neostali sme iba pri teórii. Každý žiak si svoj recept vyskúšal doma pripraviť a na hodine sme si urobili spoločnú ochutnávku ich kulinárskych výtvorov, ktorá bola spojená aj s prezentáciou pracovných postupov. Chlapci sa naozaj snažili a všetkým veľmi chutilo.

 • Anglická olympiáda

  Afternoon with English je sprievodný názov malej školskej olympiády v anglickom jazyku pre 4. ročník. Štvrtáci troch tried si zmerali sily najprv v písomnej časti, kde po prečítaní krátkeho textu odpovedali na otázky, skúmajúce pochopenie textu. Úspešní postúpili do druhého kola, kde ich úlohou bolo plynule hovoriť o obrázku a reagovať na otázky učiteľa. Všetci zúčastnení statočne súťažili a predviedli svoje komunikačné schopnosti po štyroch rokoch učenia sa cudzieho jazyka. Porota vybrala troch najkomunikatívnejších žiakov v anglickom jazyku a odmenila ich diplomom i vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa odvahy a nadšenia do ďalšieho učenia. Umiestnenie: 1. miesto: Mária Zvalená 4. A, 2. miesto: Adam Knežo 4. B, 3. miesto: Bianka Gurská 4. A.

 • Výlet do Zádielskej tiesňavy

  Ako sme školský rok začali, tak ho aj ukončíme. IV. B a I. A spolu navštívili prekrásnu Zádielsku tiesňavu. Počasie nám prialo a tak sme si tento deň poriadne užili. Počas túry sme sa dozvedeli veľa nového o okolitej prírode. Zahrali sme sa a kúpili suveníry.

 • Fullova ruža 2015

  Každoročne sa zúčastňujeme informatickej súťaže Fullova ruža. V tomto roku bolo úlohou vypracovať návrh svojej detskej izby. Pracovitosť žiakov sa vyplatila a získali sme pekné umiestnenia. Odborná porota udelila Čestné uznanie Simone Puškášovej a Adamovi Knežovi zo IV. B a Bianke Gurskej zo IV. A. Detská porota však udelila Zlatú ružu – 1. miesto Laure Šofovej zo IV. A. Srdečne blahoželáme!

 • Podmorský svet – More očami detí

  O tom ako vyzerá podmorský svet, by asi vedeli hovoriť viacerí. A práve na život pod morom sa bližšie pozreli šikovní štvrtáci. CVČ na Galaktickej ulici vyhlásilo súťaž prezentácií na túto tému, prihlásili sme sa a vyhrali! Najšikovnejší boli: Miško Dlabaj (1. miesto) zo IV. B, Bianka Gurská (2. miesto) a Richard Slanina (3. miesto) zo IV. A. Získaným cenám sa veľmi potešili. Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria