PRÁZDNINY KONČIA

 

EŠTE  6 DNÍ A VIDÍME SA ZAS

Nedeľa 30. 8. 2015

         PRANOSTIKA NA DNES

   

Psie dni majú najviac múch.

Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.

Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku brodí.

Suchý august – suché víno, mokrý august – vodnaté víno.

Aký je v august je posledný deň, taká má byť vraj i celá jeseň.

Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.

Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň.

Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.

Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. 

Už je po Bartolomeji, pôjdu hady do diery.

Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína (25.11.).

Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.

Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

Anketa

Pozor!

Ak chcete hlasovať v ankete, musíte sa najprv hore prihlásiť! Ďakujeme.

Hlasovať môžete aj v starších anketách.

 

Koľko ľudí videlo našu stránku?

Počet návštev: 6483861

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 21. 4. 2015 V NAŠEJ ŠKOLE

Partnerom krajského kola GEO OLYMPIÁDY

            

24. 6. 2015 ÚČELOVÉ CVIČENIE 8,00 - 12,00 HOD.

ZBIERKA PRE PSÍKOV V ÚTULKU SKONČILA. ĎAKUJEME!

Partneri

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.

 • 27. 8. 2015

  Aktualizovali sme modul Školský klub detí

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Riaditeľstvo SZŠ Dneperská 1 oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné otvorenie nového šk. roka sa uskutoční v stredu 2. 9. 2015. Program 1. ročníka: 8,00 hod - príchod prváčikov pred školu, stretnutie s pani učiteľkou; 10,00 hod. - ukončenie prvého dňa v škole. Program 2. - 9. roč.: 8,00 hod - príchod do školy; triednická hodina; 9,00 hod. - slávnostné otvorenie v átriu školy; 10,00 hod - ukončenie prvého dňa v škole.

 • Oznam pre stravníkov

  Stravovanie v školskej jedálni začína od štvrtka 3. septembra 2015. Ak chcete papkať už v ten deň, na obedy sa prihláste v stredu, t. j. 2. 9. 2015. Pripravili sme pre vás výborný obed, nazrite do jedálneho lístka.

 • Oznam pre ŠKD

  Milí rodičia! Prosíme vás, aby ste akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa školského klubu detí (školskej družiny) t.j. prihlásanie alebo odhlásenie vášho dieťaťa, vykonali najneskôr do 3.9.2015 u vedúcej ŠKD. Ďalej vás prosíme, aby ste nezabudli svoje dieťa  (okrem budúcich prváčikov) prihlásiť na obedy u vedúcej ŠJ a to najneskôr 2.9.2015.

 • Škola opäť volá

  Milí žiaci! Aj keď ešte stále prevláda letné počasie, kalendár nás upozorňuje, že august sa nezadržateľne blíži k svojmu koncu a odovzdá vládu ďalšiemu mesiacu - septembru. Pre nás, školopovinných, to znamená, že sa treba psychicky pripraviť na nástup do školy. Po prázdninách sa na vás opäť tešia vaši učitelia. Celý týždeň sú už v škole a pripravujú všetko pre bezproblémový začiatok nového školského roka. Sledujte stránku, postupne nájdete informácie k organizácii prvých dní v škole.

 • Školský rok 2014/2015 sme ukončili

  Všetkým žiakom a pedagógom želáme príjemné prežitie letných prázdnin!

 • Bonjour Paríž!

  Ležali vám niekedy ulice Paríža pri nohách? Nám, žiakom 2. stupňa, patril Paríž v dňoch 18.-23. júna. Od 6. ročníka sa učíme francúzsky jazyk, ktorý nám tak učaroval, že pre nás pani riaditeľka, mimochodom výborná učiteľka francúzskeho jazyka, zorganizovala zaujímavý poznávací pobyt priamo v srdci Francúzska – v Paríži. Nádherné dni v jeho historickom centre boli častokrát skúškou našich fyzických síl, ktoré sme potrebovali pri poznávaní čarovných historických dominánt. Keď nohy prestali bolieť a svaly začali opäť poslúchať, ostali v nás úžasné dojmy. Veď vystúpiť pri zapadajúcich slnečných lúčoch na Eiffelovku, navštíviť galériu v Louvre, zámok Versailles s kvitnúcimi záhradami, katedrálu Notre-Dame, Sainte-Chapelle s prekrásnou vitrážovou výzdobou, baziliku Sacré-Coeur a ďalšie nádherné pamiatky a zakončiť to celodenným pobytom v Disneylande sa niekomu podarí možno len raz za život. Zo srdca prajeme každému navštíviť tento historický klenot Európy - Paríž. Au revoir, Francúzsko!

 • Návšteva 16-ročnej študentky z New Jersey

  V týždni od 22. 6. – 26. 6. 2015 navštívila našu školu študentka Christina Wnek z New Jersey, kde navštevuje strednú školu. Kristínka plynule rozpráva slovensky, anglicky a poľsky. Prišla pôsobiť do školy ako asistentka učiteľa, ale aj spoznať našu školu. Počas celého týždňa vypomáhala v 1. C triede, ale pozrela si aj iné triedy a zoznámila sa s viacerými žiakmi na 1. stupni. Navštívila s nami dedinku Jasov a jaskyňu v rámci eko-výletu, vypomáhala na stanovišti počas didaktických hier, v družine s deťmi tvorila rôzne veci, hrala sa deťmi počas prestávok a spoznávali sa navzájom, dohliadala na súťaž v kolobežkovaní a všetkých športovcov ocenila medailami, ukázala nám prezentáciu o USA, dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o USA ako aj o školstve a krajine ako takej. Lúčenie po týždni bolo ťažké nielen pre ňu, ale aj pre deti, ktoré si ju veľmi obľúbili. Nezabudla oceniť našu výbornú stravu v jedálni a odchádzala s prísľubom, že sa budúci rok ešte vráti, lebo sa jej naša škola, prostredie a deti veľmi zapáčilo. Ďakujeme ti, Kristínka, že si tu bola a tešíme sa aj nabudúce.

 • Čítajme si

  Dňa 18. júna 2015 sa naša škola zapojila do čitateľského maratónu, ktorý už ôsmykrát zorganizovala Linka detskej istoty. Aj tento rok sme sa pokúsili prekonať rekord vo verejnom čítaní detí a vzbudiť tak záujem o čítanie. Minulý rok sa do čítania zapojilo 37 064 detí na celom Slovensku, tento rok 38 383 detí. Za našu školu to bolo 157 detí, čím sme prekonali aj náš školský rekord. Všetkým čitateľom ďakujeme za účasť.

 • Eko výlet - Jasov

  Prehliadka jaskyne za doprovodu sprievodcu odhalila prvákom nové poznatky o našej prírode a jej krásach. Turistická prechádzka po náučnom chodníku bola plná vzrušenia pri pozorovaní mladých žabiek, ochutnávaní kysličky obyčajnej, obchytení sekvoje americkej v kláštornej záhrade. Triedne učiteľky a pani vychovávateľka mali opäť možnosť spoznať svojich žiačikov mimo lavíc a vytvárať si s nimi bližší vzťah, čo určite pomôže k lepšej spolupráci v ďalších rokoch.

 • Didaktické hry

  V stredu sa za mimoriadne priaznivého počasia podarilo na 1. stupni našej školy uskutočniť didaktické hry v prírode. Žiaci, rozdelení do štvorčlenných skupín, plnili úlohy, dôležité v rámci piatich kritérii: riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, výchova k bezpečnému správaniu v prírode a jej ochrana, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana. Družstvá žiakov si mohli vybrať z 12 stanovíšť a plniť vedomostné, zručnostné i pohybové úlohy. Žiaci sa v družstvách dopĺňali pri riešení úloh a spolu dokázali prekonať rôzne prekážky. Prekvapením bol príjazd hasičského auta. Žiaci mali možnosť klásť otázky skúseným požiarníkom, prezrieť si auto, vyskúšať si sadnúť do kabíny i striekať vodu z hasičského zariadenia. Že to bol vzrušujúci deň, dokazujú fotky v albume.

 • Opäť angličtina

  Chlapci zo 6. A si overili svoje vedomosti netradičným spôsobom. Pri téme Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená sa učili zostavovať kuchárske recepty. A neostali sme iba pri teórii. Každý žiak si svoj recept vyskúšal doma pripraviť a na hodine sme si urobili spoločnú ochutnávku ich kulinárskych výtvorov, ktorá bola spojená aj s prezentáciou pracovných postupov. Chlapci sa naozaj snažili a všetkým veľmi chutilo.

 • Anglická olympiáda

  Afternoon with English je sprievodný názov malej školskej olympiády v anglickom jazyku pre 4. ročník. Štvrtáci troch tried si zmerali sily najprv v písomnej časti, kde po prečítaní krátkeho textu odpovedali na otázky, skúmajúce pochopenie textu. Úspešní postúpili do druhého kola, kde ich úlohou bolo plynule hovoriť o obrázku a reagovať na otázky učiteľa. Všetci zúčastnení statočne súťažili a predviedli svoje komunikačné schopnosti po štyroch rokoch učenia sa cudzieho jazyka. Porota vybrala troch najkomunikatívnejších žiakov v anglickom jazyku a odmenila ich diplomom i vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa odvahy a nadšenia do ďalšieho učenia. Umiestnenie: 1. miesto: Mária Zvalená 4. A, 2. miesto: Adam Knežo 4. B, 3. miesto: Bianka Gurská 4. A.

 • Výlet do Zádielskej tiesňavy

  Ako sme školský rok začali, tak ho aj ukončíme. IV. B a I. A spolu navštívili prekrásnu Zádielsku tiesňavu. Počasie nám prialo a tak sme si tento deň poriadne užili. Počas túry sme sa dozvedeli veľa nového o okolitej prírode. Zahrali sme sa a kúpili suveníry.

 • Fullova ruža 2015

  Každoročne sa zúčastňujeme informatickej súťaže Fullova ruža. V tomto roku bolo úlohou vypracovať návrh svojej detskej izby. Pracovitosť žiakov sa vyplatila a získali sme pekné umiestnenia. Odborná porota udelila Čestné uznanie Simone Puškášovej a Adamovi Knežovi zo IV. B a Bianke Gurskej zo IV. A. Detská porota však udelila Zlatú ružu – 1. miesto Laure Šofovej zo IV. A. Srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Dneperská 1, 040 12 Košice
 • +421 55 674 48 38
  Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria